Táborozás

Már lehet jelentkezni a CREDO szokásosan magas színvonalú nyári táboraiba. Idén is indul angol, készség és képesség fejlesztő illetve nomád tábor is.


Tantárgyi korrepetálások

Több mint 30 éves szakmai tapasztalat és kedvező ár a garancia arra, hogy az Ön gyermeke is sikeresen fogja venni az akadályokat, ha a CREDO tantárgyi korrepetálásait választja.


FЕ‘oldal / Szolgáltatásaink / Fejlesztő pedagógia / Általános ismeretek

Szolgáltatásaink

Fejlesztő pedagógia

– Általános ismeretek

Intézményünkben szakképzett fejlesztő pedagógusok végzik egész tanévben a gyermekek fejlesztését.

Nyilván mára már mindannyian tudjuk, tehát inkább a formalitás kedvéért írjuk le, hogy a fejlesztő pedagógia nem egyenlő a gyermek írásának, olvasásának és számolásának a gyakoroltatásával; tágabb értelemben az iskolai tantárgyak korrepetálásával.
Ezen szolgáltatásunkról bővebben a tantárgyi korrepetálás menüpontunkban olvashat.

A korrepetálások folyamán ugyanis a tantárgyak tankönyvekben megtalálható ismeretanyagát próbáljuk megértetni és memorizáltatni a gyermekkel. Ezzel szemben a fejlesztő pedagógia pontosan ehhez a tanuláshoz szükséges képességeket, készségeket fejleszti. A különböző idegrendszeri területek stimulálásával teszi képessé a gyermeket az iskolai követelmények elsajátítására, a tanulásra.

Feladatából adódóan a fejlesztő pedagógia a hatékonyságát a gyermek öt és tíz éves kora közötti időszakban tudja a legmagasabb szinten kifejteni, tehát ez az életszakasz a legalkalmasabb arra, hogy gyermekünk elsajátítsa a későbbi sikeres iskolai előrehaladásához szükséges képességeket és készségeket.
Ne felejtsük el azonban, hogy ezen időszakon belül is a gyermek életkora fordítottan arányos a fejlesztés hatékonyságával és eredményességével.

 Szakembereink az anamnézis felvétele után vizsgálati környezetben mérik fel a gyermeket.
 
Természetesen figyelembe veszik azt is, hogy milyen pszichés állapotban érkezik, milyen a terhelhetősége és
      hogy esetlegesen mennyire fáradt.
 Szükség esetén többször tartanak szünetet, vagy éppenséggel egy újabb időpontot adva kiegészítő vizsgálatra
      hívják vissza.
 Figyelik a vizsgálati szituáción kívüli spontán viselkedését, minden megnyilvánulását.
 Igyekeznek folyamatosan nyugodt, oldott és motivált légkört biztosítani, amelyben a gyermek nem szorong és a
      legjobb teljesítményét tudja nyújtani.
 
A gyermek elvégzett feladataiból megállapítják azt az életkori szintet, amelyen minden területen és minden
      feladatban harmonikusan és jól teljesít.
 Megnézik, hogy mely feladatokban teljesít életkori szintje fölött, és melyekben az alatt.
 
Ez alapján állítják össze az egyéni képesség struktúráját /profilját/, és jelölik ki a gyermek fejlesztési
      tervét.
 
Mindezeket a szülővel egyeztetve javaslatokat tesznek a fejlesztés menetére és gyakoriságára. 
 A gyermek fejlesztése során később kontrollvizsgálatokat készítenek annak megállapítása céljából, hogy a
      fejlődése az elvárt módon indult-e és a tervek szerint halad-e.


Nézzük, melyek azok a fontos területek amelyeket fejlesztenünk kell

I. Motoros képességek, testi érettség

 • Önismeret
 • Énkép
 • Testséma
 • Laterális dominancia (oldaliság)
 • Finom mozgások
 • Nagy mozgások
 • Egyensúlyi képességek
 • Koordinációk (szem-kéz, szem-láb, szem-kéz-láb)
 • Tájékozódás térben és síkban

II. Értelmi képességek

 • Érdeklődés
 • Érzékelés, észlelés (taktilis, vizuális - vizuálison belül ritmus, időrendiség, zártság, memória, - tapintásos, auditív)
 • Emlékezet - rövidtávú (vizuális, verbális, auditív, szériális)
                  - hosszútávú
 • Figyelem (szándékos figyelem, figyelemátvitel, figyelem megosztás)
 • Képzelet
 • Kreativitás
 • Gondolkodás (analízis-szintézis, általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás, diferenciálás)
 • Számolási képességek (számsor, számfogalom)

III. Érzelmi akarati képességek

 • Feladattartás, feladattudat
 • Empátia
 • Frusztrációs tolerancia
 • Szabálytudat
 • Késleltetés
 • Siker-kudarc
 • Önfegyelem
 • Monotónia tűrés

IV. Szocializációs képességek

 • Önismeret - Énkép - Önérvényesítés
 • Normákhoz, szokásokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás
 • Társas kapcsolatok - csoportszerep
 • Viszonyulása a tevékenységekhez (kezdeményező, szervező, együttműködési és alkalmazkodó képesség)

V. Anyanyelvi képességek

 • Beszéd - beszédszervek épsége
 • Beszéd értés (szavak szintjén, mondat megértés, szövegértés, beszédhang hallás)
 • Kifejező képesség (szókincs, mondatalkotás, szövegalkotás, artikulációs képesség)
 • Kommunikációs, kapcsolatteremtő, kapcsolattartó képesség
 • Grammatika
Hamarosan folytatjuk...
ajГЎnlja ismerЕ‘sГ©nek

 AjГЎnlГі e-mail cГ­me:
 CГ­mzett e-mail cГ­me:

 


Ezt ne hagyja ki
Főoldal   |   Impresszum   |   Oldaltérkép   |   Médiaajánlat   |   Jognyilatkozat   |   Térkép   |   A CREDO Működése