Táborozás

Már lehet jelentkezni a CREDO szokásosan magas színvonalú nyári táboraiba. Idén is indul angol, készség és képesség fejlesztő illetve nomád tábor is.


Tantárgyi korrepetálások

Több mint 30 éves szakmai tapasztalat és kedvező ár a garancia arra, hogy az Ön gyermeke is sikeresen fogja venni az akadályokat, ha a CREDO tantárgyi korrepetálásait választja.


FЕ‘oldal / Iskolaelőkészítő Ovi

Iskolaelőkészítő Ovi

 

EGÉSZ ÉVES, EGÉSZ NAPOS ISKOLAELŐKÉSZÍTŐNKRE 12 FÉRŐHELYET TUDUNK BIZTOSÍTANI
JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A +36 (70) 701-3310 MOBILTELEFONSZÁMON

 

 

 

 

 
Kedves Szülők, Kedves Érdeklődők!

Igen komoly problémaként van jelen oktatási rendszerünkben, hogy nincs kellő átmenet az óvodából az iskolába.

Azt is mondhatnánk, hogy akkora a két intézmény közötti szakadék, hogy a gyermekek többsége még szülői segítséggel sem tudja átugrani, - képletesen szólva - belezuhan és egész életére megmaradó sebeket, sérüléseket szerez.

Köznyelvre lefordítva, az integrált óvodai nevelésnek sok-sok előnye mellett természetesen igen komoly hátránya is van.
Nem jut elegendő idő azoknak a készségeknek és képességeknek az elegendő fejlesztésére, amelyek a sikeres iskolakezdéshez elengedhetetlenek.
Ezzel szemben a szülő viszont sok esetben olyan iskolát keres gyermekének, amely különböző fakultatív vagy kötelező tagozataival igen magas mércét állít az iskolát kezdő gyermeke elé.
Ez összhangban áll napjaink "versenylovardáival", azaz iskoláival.
Nincs fokozatosan fejlesztve, kialakítva a gyermekek terhelhetősége sem.
Ezért van az, hogy az első osztályos gyermekek nagy része szinte már "használhatatlan".
Nem bírja figyelmét koncentrálni, hibásak az elvégzett feladatai, szemmel láthatóan romlik a magatartása.
És még nem is beszéltem azokról a gyerekekről - sok egyéb más dolog mellett -, akiknél már a nagycsoportban biztosan megállapítható a későbbi írás-, olvasás- és/vagy számolászavar.
Őket a sikeres iskolakezdéshez nem javasoltan, hanem kötelezően kellene speciális prevencióban részesíteni.

Ezenkívül még természetesen sok mindennel folytathatnám a sort, hogy miért is nagyon fontos, hogy a gyermek az óvodából egy év iskola előkészítő elvégzése után induljon el azon a visszafordíthatatlan úton, amely az iskola egyéni életútjának egyik legfontosabb állomását jelenti.

Ez az út lehet göröngyös vagy sima, amely által lehet vagy lesz az élete sikeres vagy sikertelen.
Egy biztos, ezen az úton döntő, talán a legfontosabb az iskolakezdés.
Itt dőlhet, sőt teljes szakmai hozzáértésemmel mondhatom, hogy dől is el minden.

Nem lehet kétszer először kezdeni!
Nem lehet kétszer első benyomást kelteni!

Ehhez szeretnénk komoly és használható segítséget nyújtani, országos iskola előkészítő hálózatunk működtetésével, melynek első és igen fontos állomása Érd.
 
Azon gyermekek szüleinek jelentkezését várjuk, akik hasonlóan gondolkodnak oktatásunkról, iskolahálózatunkról, mint mi.

További információ és jelentkezés a +36 70 701 3310-as mobiltelefon számon.


 


Amit a szeptemberben induló iskolaelőkészítőről tudni kell

Szeptember 1-től május 30-ig tartó iskolarendszerű formában fog működni 12 fővel.

 A tanári kar:

 • Fejlesztőpedagógus
 • Logopédus
 • Konduktorpedagógus
 • Pszichopedagógus
 • Pszichológus
 • Iskolaorvos                        

Augusztus utolsó két hetében a jelentkezések alapján megcsináljuk a készség- és képességfejlesztő felméréseket, amelyek alapján összeállítjuk az éves tanmenetet, napokra, gyermekekre lebontva.

Természetesen lesznek közös, csoportos órák, hiszen például a szocializációs képességeket vagy a szabályokhoz való alkalmazkodást  elsősorban ebben a formában tudjuk fejleszteni.
Az órák zöme azonban kiscsoportos illetve egyéni jellegű lesz.
Testnevelés óra arra való tekintettel, hogy a mozgás a gyermek egész intellektusával szorosan összefügg, minden nap lesz.

A kiscsoportos foglalkozásokon maximum 3 olyan gyermek lesz jelen, akiknek problémájuk hasonló, akiket azonos területen kell fejleszteni.

A gyermekek a fejlesztő órákra körforgás-szerűen fognak egyik kollégától a másikhoz menni.
Minderre egy 200 m2 –es korszerű építmény biztosítja a lehetőséget a város központjában.

Igény szerint az augusztus hónap utolsó hetében megtartandó szülői értekezletünkön való egyeztetés alapján a szülők kamerán keresztül otthonról bármikor betekintést nyerhetnek gyermekük foglalkozásaiba.

Év közben 1-2 alkalommal kontroll vizsgálatot készítünk, hogy lássuk a gyermek fejlesztési hatékonyságának alakulását.

Minden órán vezetjük a gyermek egyéni haladási naplóját, melyen naprakészen fel lesz tüntetve a fejlesztendő terület, és az órán elvégzett tananyag.
Ezt a haladási napót az interneten a gyermek személyes kódját ismerve a szülő napra készen nyomon követheti.

Próbáljuk megtalálni tanulóinknál azt a területet, amelyen saját képességprofilján belül a legtehetségesebbnek bizonyul. Ezt fejlesztve kiemelten foglalkozunk pozitív énképük és reális önértékelésük kialakításával.

Hétvégére minden esetben kapnak elvégzendő házi feladatokat is, hogy az iskolához oly szükséges feladat-kötelességtudatuk kialakuljon.

Év végén természetesen záró kontroll vizsgálatot végzünk, elkészítjük az egyéni értékelőlapokat, amelyeket a gyermekek, illetve szüleik tetszés szerint magukkal vihetnek leendő iskolájukba.

Az Iskolaelőkészítő alatt fejlesztett területek:


 


I. Értelmi képességek:  

 • logikus gondolkodás
 • analízis-szintézis
 • érzékelés, észlelés (tapintásos, hallási, látási, észlelés…)
 • emlékezet (rövid távú, hosszú távú, vizuális, auditív, verbális)
 • figyelem (szándékos figyelem, figyelemátvitel, figyelemmegosztás)
 • képzelet (kreativitás)
 • gondolkodás (analízis, szintézis, általánosítás, konkretizálás, összehasonlítás, differenciálás, ok-okozati összefüggések meglátása)
 • számolási képességek (számsor, számfogalom, mennyiségélmény)

II. Érzelmi, akarati képességek:

 • feladattudat
 • feladattartás
 • empátia
 • frusztrációs tolerancia
 • szabálytudat
 • kudarc elviselése

III. Szocializációs képességek:

 • önismeret, énkép
 • önérvényesítés (önértékelés, önbizalom)
 • normákhoz, szabályokhoz, szokásokhoz való viszony
 • társas kapcsolatok
 • tevékenységekhez való viszony (kezdeményező, szervező, együttműködési és alkalmazkodási képesség)

IV. Anyanyelvi képességek:

 • beszéd (beszédstílus, beszédtempó, hangerő, hangsúly, légzéstechnika…)
 • beszédértés (szavak szintjén, mondatmegértés, szövegértés, beszédhanghallás)
 • kifejezőképesség (aktív, általános, relációs szókincs, mondatalkotás, szövegalkotás, artikuláció)
 • kommunikációs, kapcsolatteremtő- és kapcsolattartó képesség
 • kommunikációs képesség (felnőtt-gyermek kapcsolatban, gyermek-gyermek kapcsolatban)
 • metakommunikáció

 
ajГЎnlja ismerЕ‘sГ©nek

 AjГЎnlГі e-mail cГ­me:
 CГ­mzett e-mail cГ­me:

 


Ezt ne hagyja ki
Főoldal   |   Impresszum   |   Oldaltérkép   |   Médiaajánlat   |   Jognyilatkozat   |   Térkép   |   A CREDO Működése